Nauki matematyczno-przyrodnicze
Strona główna Chemia Geografia Fizyka Matematyka

 

Witam na stronie internetowej.

Nauki matematyczno-przyrodnicze to grupa nauk, do której zalicza się nauki przyrodnicze (lub w węższym zakresie definiowania silnie zmatematyzowane ich elementy) oraz matematykę i nauki w stosunku do niej pokrewne.


Nauki matematyczno-przyrodnicze:
 • matematyka
 • fizyka
 • astronomia
 • chemia
 • biologia
 • geologia
 • geografia
Do nauk matematyczno-przyrodniczych zalicza się również bardziej szczegółowe dyscypliny nauki wchodzące w skład wyzej wymienionych oraz nauki lezące na pograniczu tych dziedzin jak np:
 • geofizyka
 • biofizyka
 • astrochemia
 • oceanologia
 • paleontologia

Strona wykonana przez Adriana J. z Gimnazjum nr 9 w Poznaniu na potrzeby lekcji informatyki. Strona poświęcona przedmiotom matematyczno przyrodniczym, przedmioty te obejmują: matematyke, fizykę, astronomię, chemię, biologię, geografie, geologie, oceanologie. W poszczególnych plikach zostało zamieszczone po jednej lekcji z Matematyki, Geografii, Chemii oraz Fizyki.